Thư mời Tham quan và Trải nghiệm Không gian sống Thực tế tại Bason - Đông Tăng Long Hưng Phúc